til top
  • Mesterhus med gave til stiftelsen Petter uteligger

Mesterhus med gave til stiftelsen Petter uteligger

Mesterhus gir kr. 100.000 til Stiftelsen Petter Uteligger.

Aktuelt / 27.04.2018

Etter ønske fra mange av Mesterhus sine medlemsbedrifter har vi i år valgt å gjeninnføre Mesterhusgaven. Dette er en gave i form av et pengebeløp som doneres av medlemsbedriftene i kjeden, samt noen av våre leverandører. Gaven ble delt ut på Mesterhuskonferansen i Helsinki i april. Årets gave gikk til stiftelsen Petter Uteligger. Petter Nyqvist var selv forhindret i å delta, men hadde laget en fin film som viste litt av det stiftelsen jobber med. Det er de små tingene som gjelder – det handler om å bry seg, gi folk et lyspunkt i hverdagen. Stiftelsen jobber både for rusmisbrukere, tidligere rusmisbrukere og deres pårørende.

Lasse Andreassen, som var med i filmen «Herfra til Nordkapp» mottok gaven på kr. 100.000 på vegne av stiftelsen. Lasse er selv tidligere rusmisbruker, og går i dag i lære hos Mesterhusbedriften Byggmester Frank Kristiansen AS. Sindre Sandberg, som er daglig leder i bedriften, får ikke fullrost Lasse, og legger til at det er flere Mesterhusbedrifter som har tatt inn ungdom som trenger en ny sjanse i livet. Bildet viser Sindre og Lasse.

Vi Mesterhus er stolte av å kunne bidra med penger til en stiftelse som gjør så mye bra for mennesker som kan behøve litt hjelp i en vanskelig hverdag.

Det er selvfølgelig fremdeles mulighet til å være med å støtte Stiftelsen her:  

Kontonummer: 9001 25 40069, Vipps: 14402